Bolt Bağlantı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. olarak günümüzün uluslararası rekabet pazarında;

  • Müşterilerimizin koşulsuz tatminini ve güvenini sağlamak
  • Hatasız mamül üretmek
  • Üretimi tam zamanında gerçekleştirmek
  • Tedarikçilerimizin sürekli geliştirilmesini sağlamak
  • Doğaya ve çevreye saygılı olmak
  • Topluma hizmet anlayışı ile üretmek ve sunmak

en öncelikli amacımız ve görevimizdir.

Bu amaca ulaşabilmek için birinci hedefimiz;

IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemini, müşterilerimizin isteklerini karşılamak amacıyla, organizasyonumuzun tüm kademelerinde verimli ve istikrarlı bir şekilde uygulamak, sürekli olarak geliştirmek ve devam ettirmektir.

Bu hedef doğrultusunda kalite bilincinin yerleşmesi için gereken ortamları hazırlamakta, çalışanların eğitim ve öğrenimini sürekli geliştirmekte kararlıyız.

"Bolt Kalitesi" 'ni, BOLT A.Ş. kalite politikası doğrultusunda üst yönetimin kalite departmanına verdiği destek ile tüm çalışanların kaliteli üretim için gerekli tüm katkıları sağlaması oluşturmaktadır. Malzeme girişinden ürün sevkiyatına kadar gerçekleştirilen tüm süreçlerde, kalite kontrol elemanları ve operatörler tarafından yapılan muayene ve deneylerle ürünlerin kontrolleri yapılarak müşterilerimize istenilen kriterlere uygun ve "Bolt Kalitesiyle" ürünler üretilmektedir.

%100 ayıklama cihazlarımızla ürünlerde (varsa) uygunsuzluklar tespit edilerek müşteriye sevki önlenmekte ve partilerin %100 kontrolü sağlanmaktadır. Kalite bilincinin artırılması için personelimize firma içi ve dışı eğitim olanakları sağlanmaktadır. Gelişen ve değişen şartlara uyum ivedilikle temin edilmektedir.

Kalite departmanının liderliğinde oluşturulan problem çözme gruplarımız, yaptığı çalışmalar ile sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca firma bünyemizde uygulanmakta olan öneri sistemi ile çok faydalı sonuçlar alınmakta, öneri verenler çeşitli hediyelerle ödüllendirilmektedirler.

Kalite departmanımızda ürün kontrollerinin yanı sıra üretim faaliyet konumuzla ilgili olan ulusal ve uluslararası standartların takibi yapılarak (varsa) değişiklikler en kısa zamanda uygulanmaktadır.

Ölçüm sistemimiz içerisinde yer alan bütün ölçme ve kontrol araçlarımızın doğru ve hatasız ölçüm yapabilmelerini sağlamak için belirli bir plan dahilinde periyodik olarak kalibrasyonları akredite laboratuarlar da yaptırılmaktadır.

Kalite Belgeleri

Kalite sistemleri konusunda gösterdiğimiz hassasiyetlerle, birçok kalite belgesi ve ödülü almaya hak kazandık!

bolt-kalite-belgeleri-v1

IATF 16949

bolt-kalite-belgeleri-v2

OHSAS 18001

bolt-kalite-belgeleri-v3

ISO 14001